#1 2012-08-29 18:24:37

 alchemik

Wtajemniczony

22588227
Zarejestrowany: 2012-08-15
Posty: 27
Punktów :   
Znak zodiaku: Waga
Żywioł: Eter

Historia

Jeśli chcemy do czegoś dążyć dobrze znać historie więc o to ona :
Przed Chrystusem

20000-10000 – Odkrycie pierwszych kolorantów w malowidłach naskalnych (Lascaux, Altamira).
5000-4000 – Kolejne odkrycia antymonu oraz miedzi, szlachetnych metali, nad którymi pracowano już od dawna. Sumeryjska waza z antymonu oraz statuetka z miedzi z Tello.
4500 – Według legendy początek alchemii chińskiej.
4000 – Oficjalny początek epoki brązu. Barwniki i perfumy są już w użyciu. W Egipcie wykorzystuje się bitumin i wonności do balsamowania zwłok.
1900 – pierwsze przedmioty z żelaza meteorytowego, a następnie z topionego żelaza.
1200 – Oficjalny początek epoki żelaza.
1200-700 – Praktyka z emalią z oksydowej miedzi, spiżu, kobaltu oraz soli antymonu. Wyprodukowanie szkła i kolorantów (rozkolec, marzanna, kermes, cynober…)
600 – Prawdziwe narodziny alchemii chińskiej według doktryny Lao-tse oraz taoizmu.
350 – Przybliżona data zredagowania manuskryptu z Teb, będącego kopalnią wiedzy na temat produkcji złota oraz transmutowania kamieni szlachetnych.
335-322 – Arystoteles opracowuje fizykę jakości, według której wszystkie ciała pochodziłyby z kombinacji materia prima z czterema zasadami: ciepła, zimna, suchego oraz wilgoci.
332 – Zdobycie Egiptu przez Aleksandra.
200 – Pierwszy okres alchemii grecko-egipskiej (Bôlos de Mendès). Czwarta szkoła okultystycznej medycyny greckiej.

Po Chrystusie

II wiek – Prawdopodobnie początki alchemii w Indiach.
268-334 – Ko-houng, wielki alchemik taoista.
290 – Edykt Dioklecjana, który skazuje na spalenie wszystkie traktaty alchemiczne.
350-420 – Zosima Panopolitańczyk.
400-600 – Zredagowanie przez Bizantyjczyków rozległych kompilacji alchemicznych przypisywanych Synezjuszowi, Zosimie, Demokrytowi…
529 – Justynian I zamyka filozoficzne szkoły w Atenach, nakazuje spalić teksty alchemiczne. Trzecie prześladowania ezoteryków.
640-641 – Herakliusz, cesarz bizantyński przyjazny alchemii.
650-708 – Poszukiwania alchemiczne Khalida Ben Jezida oraz publikacja jego pracy Live de Cratès, która traktuje o symbolach znanych metali oraz metaloidów, jak również o metodach destylacji i sublimacji.
722-803 – Geber (Jabir ibn Hayyan) eksperymentuje w Koufa i odkrywa głowne sole arsenu, siarki i rtęci. Teoria siarki oraz rtęci „filozoficznych”.
900-1000 – Rhazes i jego uczniowie pracują nad minium, litargitem, trójsiarczkiem arsenu, amalgamem i siarczanami metalicznymi.
980-1036 – Awicenna.
1100-1200 – Odkrycie przez muzułmanów z Hiszpanii bizmutu, oleju z witriolu, soli arsenawych, chlorku antymonu… Studia nad reakcjami precypitacji.
1163-1345 – Budowa Notre Dame w Paryżu.
1182 – Zredagowanie przez Roberta Castrensis Liber de compositionne alchemiae
1193-1280 – Albert Wielki, który odkrył działanie kwasu azotowego na metale, opracował nowe sole potasu, przeanalizował pary arsenu i antymonu.
1214-1294 – Roger Bacon odkrywa proch do armat i zapowiada odkrycie tlenu.
1225-1274 – Święty Tomasz z Akwinu asymiluje rtęć z materia prima Arystotelesa, od którego zapożycza fizykę jakości.
1235-1315 – Raymond Lulle.
1240-1311 – Arnaud de Villeneuve.
1330-1418 – Nicolas Flamel, alchemik finantrop, który twierdzi, że dokonał przemiany rtęci w złoto.
1380 – Karol V zabrania swoim podwładnym wykonywania praktyk alchemicznych.
Koniec XV w. – Basile Valentin.
1463 – Marsile Ficin tłumaczy na łacinę Corpus Hermeticum (Florencja).
1493-1541 – Paracelsus dorzuca trzecią zasadę, sól, do siarki i rtęci Gebera. Jest mianowany w 1527 roku profesorem na uniwersytecie w Bazylei i obejmuje tam pierwszą katedrę chemii, która nigdy nie zostanie utworzona.
1550 – Publikacja Centuries Nostradamusa.
1555 – Bernard Palissy odkrywa sekret emalii.
1572 – Anonimowa kompilacja po łacinie, zatytuowana Artis Auriferae Guam chemian vocant.
1577-1644 – Jean-Baptiste Van Helmont odkrywa gaz i wykazuje, że ogień nie jest pierwiastkiem.
1602-1611 – Theatrum chemicum, 6 tomów, 209 tekstów alchemicznych.
1668 – Śmierć Glaubera.
1743-1795 – Joseph Balsamo Cagliostro.
1765 – Maszyna na parę Watta.
1779 – Fundacja “oświeceni z Awinionu”.
1832 – Hermès dévoilé Cylianiego.
1855 – Pierwsze Magisterium Tifféreau o sztucznym złocie.
1855 – M. Berthelot lansuje we Francji naukowe studiowanie alchemii.
1892 – Hyperchemia (nauka i alchemia) T. Tifféreau.
1926 – Tajemnica katedr Fulcanelliego.
1930 – Demeures philosophiales Funcanelliego.
1936 – C.G. Jung lansuje studiowanie psychologiczne ezoteryzmu (Szwajcaria).
1944-1959 – A.J. Festugière, Rewelacja Hermesa Trismegistosa: studium magisterskie (Francja)
1948 – Max Ernst maluje Noc Poślubną Chymiczną.
1968 – Marguerite Yourcenar, Nigredo, powieść alchemiczna (Belgia)


Usta mądrości są zamknięte dla wszystkiego z wyjątkiem uszu zrozumienia

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.cinemacity.pun.pl www.wrestlingsvr.pun.pl www.naszagmina.pun.pl www.wolf-destiny.pun.pl www.tibiatower.pun.pl